Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Τα 10 τα δικά μου!

Κοπέλλια τζιαι κοπέλλες, καλώς σας ήβρα.
Πολλήν τζιαιρόν να γράψουμεν, αφού μιαν ποτζιεί τζιαι μια ποδάν, έν ήβρα αθκιάσιν.  Αλλά με την ευκαιρίαν που αρκέψετε τούτον το θέμαν, είπα να αναφέρω τζιαι γω τα δικά μου...
1. Να βρέσιει πολλά, τζιαι γω έσσο να τρώω την λουβάναν μου μαζίν με την ζιβάναν ή στερκόν κρασίν.
2. Να βρέθεσαι μετά που τζιαρόν με παρέες παλιές τζιαι καλές, να απολαμβάνεις να έισαι μαζίν ξανά.
3. Να αρκέψει τυχαία κάποιος να λαλεί ανέκδοτα τζιαι να μεν ισταματούμεν, να κλαίμεν που το γέλιον (επεθήμησά το τούτον)
4. Το ξι-άγχωτον περπάτημαν, χωρίς βιασύνην.
5. Το πελεκανικόν.  Αρέσκει μου να ασχολούμαι με το ξύλον, να κάμνω πράματα που άμαν το πρωτοσκεφτείς, εν τολμάς να το αρκέψεις.
6. Το ψήσιμον των σουβλακιών, μιαν απλήν νύχταν.
7. Η συνεύρεση με συγγενείς, όϊ μόνον σε μνημόσυνα τζιαι βαφτίσια...
8. Να μαειρεύκω τζιαι να δοκιμάζω συνέχεια νέες συνταγές..
9. Να κάμνω όνειρα.  Για οποιαδήποτε πράματα.  Τζιαι μετά σιγά-σιγά να τα θωρώ να πραγματοποιούνται, έστω ως έναν βαθμόν.
10. Να πηαίνω στο βουνόν τζιαι να κάθουμαι που κας τον πεύκον!